Rok 2017 - Kocián statistika lovu ryb

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Rok 2017

ROK 2017

V MĚSÍCI

DEKÁDY

ZDROJE
MĚSÍC
(ROK)

POZNÁMKA

I.

II.

III.

LEDEN

           
     
 Zde (zdroje) prezentujeme zdroje na konci minulého roku (2016) - v obnově

ÚNOR

 
 
 
Zkušební provoz lovu na dírkách od 25.1. Výsledek shrnut za oba měsíce

BŘEZEN

 
 
 

 
24.3. otevřen Rybník Kocián. Náhodný průsak vody zaviněn havárií potrubí vodovodu do Šumperka

DUBEN

 
    
 
    
Rozborem vody zjištěno, že průsak není naší vinou, průtahy nám způsobly škodu 15 tis. Kč (nucený výlov, snížení prodejní ceny a j.)

KVĚTEN

    
 
Pokračují potíže s průsakem. Soutěž mlad. rybářů posunuta ze září na květen. Rozbor potvrdil cizí zavinění. Normální provoz zaved.                    

ČERVEN

Nedostatek kaprů byl napraven 4. a 22.6, celkem 800 kg. Zakoupena mraznička 8,4 tis. Kč

ČERVENEC

11.7. příjem 400 kg pstr. Provoz nabral správný směr.Vyloveno 1725 kg ptruhů; 316 kg kaprů

SRPEN

Pokračuje prodej uzených ryb i dodávka pstruhů i kaprů

ZÁŘÍ

Citelný pokles návštěv lovců po prázdninách (viz výkazy dekád a zdroje
ŘÍJEN
Další snížení návštev (viz výkazy). Také vliv deštivého počasíí. Sotěž mladých rybářů Dětských domovů OL
LISTOPAD

Ukončení provozu je 17.11.2017. Přesto výjimky mohou změnit zásluhou počasí, čí zájmu zákazníků
PROSINEC Bilanční tabulka (22.12.2017)
 
  Konečná tabulka zdrojů
    
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky