Hodnocení - Kocián - soutěž mladých rybářů 2016 (speciál)

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Hodnocení

 

SOUTĚŽ MLADÝCH RYBÁŘŮ
Na Rybníku KOCIÁN v Loučné n/D. 10. září 2016
 
            Pro letošní pátý ročník soutěže byl vybrán termín sobota 10.září 2016 a využity dobré zkušenosti z minulých soutěží. K úspěchu přispělo příznivé počasí a dostatek ryb v Kociánu.
        Účast 31 závodníků v prvním ročníku 2011 již nebude překonána. Letos na šesti stanovištích přivítali rozhodčí 10 mladších a 7 starších soutěžících rybářů. Každá směna po 30 minutách vyměnila své stanoviště a pokračovala další půlhodinu na opačné straně. Rozhodčí po vylovení ryby změřil délku a zapsal body. Některým pomohl radou,  s výlovem i zabitím ryby.
        Hlavní rozhodčí Stanislav Vykydal řídil soutěž a ocenil ukázněnost soutěžících i celý průběh akce. K rekordním výsledkům přispělo již zmíněné počasí a týden kdy se vůbec nelovilo. V mladší kategorii A bylo vyloveno 168 pstruhů, u starší skupiny B pak 136 kusů. Celkový výlov čítá celkem 83 kg ryb.
        V kategorii A mladších do 12 let i letos zvítězil Václav Beneš z Velkých Losin. Vylovil 22 pstruhů s hodnotou 597 bod. Druhý Petr Bubeníček z Velkých Losin jen o jednu rybu méně a dosáhl 586 bodů. Třetím byl Zdeněk Pospíšil z Postřelmova, také 21 ryb a 582 bodů. Před výkony mladších je třeba smeknout , zvítězili a patří jim uznání.
       V kategorii B do 16 let stanovil nový rekord Pavel Sedláček z Držovic výlovem 33 pstruhů a hodnotou 885 bodů. Druhý Lukáš Skoumal z Velkých Losin ulovil 21 ryb a 595 bodů. Třetí Jakub Kauer z Velkých Losin 20 ryb a 542 bodů.
       Soutěžící jako jednu z cen si všichni odnášeli dva kusy vykuchaných pstruhů. První tři v každé kategorii pak zlatou sošku ryby, medaili a všichni soutěžící i diplom. Kromě zážitků si vychutnali nejrůznější občerstvení, ovoce a sladkosti.
 
      Na úvod při zahájení starosta obce Loučná Jaroslav Sembdner ocenil činnost kolektivu AVZO TSČ ČR na Kociánu. Slavnostně uvedl nového patrona Rybníka Kocián vodníka,  kterého zhotovil místní řezbář Luboš Doležel. Nahradil ČESÍLKA, který již dosloužil. Při slavnostním křtu šampaňským vyhlásil, že nový vodník ponese jméno „ TONÍČEK“. Přislíbil také, že v dílně řezbáře se připravuje i jeho družka údajně  „TONIČKA“.
 
      Příjemné počasí kromě pohody na Rybníku a dobré organizační přípravy přispělo vše k úspěchu a spokojenosti závodníků, jejich rodičů i diváků. Poděkování patří také sponzorům, kteří přispěli k uskutečnění akce. Je to Obec Loučná nad Desnou. ZO AVZO Rybník Kocián a Obchodní centrum Loučné paní Hejtmánkové.
      Všem rozhodčím a členům našeho rybářského kolektivu Rybníka Kocián i dobré spolupráci rapotínských rybářů patří upřímné poděkování.
 
                          Antonín Kaláb, předseda p.s.AVZO TSČ ČR Rybníka Kocián Loučná     

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky