Kocián rybářský řád

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

TUTAJ  POWRÓT  DO  DOMU **** Stąd prowadzą wejścia do pozostałych regulaminów wędkarskich a mianowicie przez kliknięcie na ikonkę z symbolem właściwej flagi            

REGULAMIN  WĘDKOWANIA
obowiązujący na stawie KOCIÁN w gminie LOUČNÁ nad Desnou w 2015 r.

I.
Gatunki ryb zezwolone na połów
Pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy * karp * pstrąg źródlany
* i inne gatunki szlachetnych ryb znajdujące się w wodzie
(uprawianie ceny Pstraga  150 Kč od 1.6.2017)
II.
Licencja na wędkowanie

Wędkarz nie powinien posiadać zezwolenie na połów ryb w Republice Czeskiej. Wystarczy, kiedy kupi sobie licencję na wędkowanie w stawie KOCIÁN. Którykolwiek gość (także dziecko i staruszek) może tu uprawiać amatorski połów ryb, pod warunkiem, że będzie trzeźwy i będzie przestrzegał zasady wędkowania. Cena jednej licencji na wędkowanie wynosi 40 Kč. Na jedną licencję można złowić pięć sztuk szlachetnych ryb. Kiedy wędkarz po złowieniu limitu zechce kontynuować amatorski połów ryb, to w takim przypadku może on sobie kupić kolejną licencję na wędkowanie. Szlachetne ryby, które złowił, może sobie kupić dla własnej konsumpcji.

III.
Kaucja do zakupu złowionych ryb

Wędkarz kupi sobie zezwolenie na połów i złoży opłatę za wypożyczenie sprzętu wędkarskiego. Do tego musi jeszcze uiścić kaucję 100 Kč. Ta kwota służy do rozrachunku przy sprzedaży złowionych ryb. W przypadku, że wędkarz nie złowi ryby, wymieniona suma zostanie mu zwrócona.

IV.
Opłata za wypożyczenie sprzętu wędkarskiego

Wędkarz, który nie dysponuje własnym sprzętem wędkarskim może skorzystać z naszego sprzętu, wypożyczonego na miejscu. Wędkę i podbierak wypożyczymy mu za opłatę 50 Kč. W tej sumie są zawarte także takie rzeczy jak haczyk, spławik, ciężarek do wędki, itd. W wypadku, gdy gość ten sprzęt zniszczy albo go utraci, może sobie za opłatę wypożyczyć od straży rybackiej nowy sprzęt. Cennik, który służy do wyliczenia strat sprzętu wędkarskiego mamy do dyspozycji gości, i wędkarz musí liczyć z uiszczeniem za ztratę wypożyczonego sprzętu.

V.
Straż rybacka

Członek straży rybackiej w czasie, kiedy pełni służbę, jest widocznie oznaczony przywieszką z nazwiskiem. Wędkarz powinien upomnieć straż rybacką o miejsce na brzegu stawu i o wypożyczenie sprzętu wędkarskiego. Straż rybacka poradzi początkującym wędkarzom i pomoże w razie problemów. Kiedy wędkarz złapie 5 sztuk szlachetnych ryb, członek straży rybackiej zważy jego połów i wagę zanotuje do licencji na wędkowanie. Później wędkarz opłaci złowione ryby w kiosku.

VI.
Zachowywanie się podczas wędkowania

*Podczas wędkowania gość powinien utrzymywać stosowny dystans od innych wędkujących i zarzucać tak, żeby nie przeszkadzać sąsiadom

*Wędkować można zawsze tylko na jedną wędkę z przygotowanym podbierakiem

*Po złowieniu 5 sztuk szlachetnych ryb, wędkarz zamelduje straży rybackiej, że ukończył połów, ewentualnie że chce sobie kupić kolejną licencję na wędkowanie.

VII.
Rodzaj przynęty wędkarskiej

Rodzaj przynęty wędkarskiej nie jest ograniczony. Można skorzystać z przynęty pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, ewentualnie można użyć także sztucznej przynęty. Przyjmuje się, że wędkarz posiada przede wszystkim własną przynętę, w przypadkach wyjątkowych można przynętę w ograniczonej ilości otrzymać od straży rybackiej.

VIII.
Postępowanie ze złowionymi rybąmi

Każdy wędkarz powinien postępować ze złowionymi rybami troskliwie.  W przypadku złowienia  ryby większej wagi, wędkarz zawsze zastosuje podbierak do  ryb. W celu wyjęcia haczyka w skomplikowanych przypadkach zaleca się wezwać członka straży rybackiej. Haczyk, który tkwi głęboko w przełyku ryby, należy wyjąć przy użyciu peana chirurgicznego, ewentualnie  odciąć żyłkę tuż przy pyszczku ryby i ostrożnie wypuścić ją do wody. Od wędkarzy wymaga się szybkie i humanitarne uśmiercenie złowionej ryby na brzegu stawu. Taką rybę należy mocno uderzyć w głowę przy pomocy drewnianego uchwytu, który jest tutaj wędkarzom do dyspozycji. Zabrania się czyszczenia ryb na brzegu stawu, ich patroszenia i cięcia! Za pozwoleniem członka straży rybackiej można na zastrzeżonym miejscu oczyścić i wypatroszyć rybę. W trakcie takiej działalności wędkarz powinien ściśle przestrzegać zasad higieny według instrukcji straży rybackiej.

Możliwości przetwarzania złowionych ryb:

  • Oczyszczone i wypatroszone ryby można było dotychczas zanieść do najbliższej restauracji „Rybářská bašta“ (Baszta rybacka) gdzie z ryb przygotowano potrawy. W tym roku chyba też będzie to możliwe.

  • Podczas ważenia ryb może sobie gość zamówić ich wypatroszenie i oczyszczenie za opłatę:

karp …….  10 Kč,
pstrąg …...   5 Kč

IX.
Sankcje i kary

Za grube przestąpienie Regulaminu uważamy ciąganie ryb po brzegu stawu, nietroskliwe postępowanie ze złowionymi rybami oraz zwracanie złowionych szlachetnych ryb z powrotem do stawu. Takie postępowanie gościa jest powodem do tego, żeby zakończyć jego połów i żeby odmówić mu kupno kolejnej licencji do wędkowania.

X.
Sprzedaż ryb
ceny

W tegorocznym sezonie wędkarskim obowiązują następne ceny za 1 kg złowionych ryb:

                                   pstrąg potokowy i źródlany  …..    150 Kč (od 1.6.2016)
                                   karp  …………………………...  
100 Kč

XI.
Postanowienia ogólne

  • Każdy gość, który odwiedzi areał stawu KOCIÁN powinien utrzymywać tu porządek i czystość. Nie wolno pozostawiać tutaj          śmiecie na brzegu stawu, albo go wyrzucać do wody. Śmiecie należy wyrzucić do pojemnika na śmiecie.

  • Szklane butelki i kufle każdy gość powinien zwrócić niezwłocznie do wyszynku. Ewentualne odłamki szkła nie wolno pozostawiać na brzegu albo wrzucać do wody.

  • Wędkarz może skorzystać z WC, które mieści się w areału Tančírny (sali tanecznej), albo w budynku Rybářské bašty ( Baszty rybackiej). Zanieczyszczenie okolicy stawu surowo wzbronione!

  • Wędkarze-goście stawu KOCIÁN mogą skorzystać z usług restauracji Rybářská bašta, jak również z usług stołówki znajdującej się wewnątrz  areału stawu.

  • Naszą specjalnością są WĘDZONE RYBY. Liczymy na to, że również w tym sezonie pozostaną one sprawdzonym hitem dla przekąski i takže dla zakupów. Złowione ryby są dzień lub dwa dni według przepisu marynowane w specjalnej kąpieli marynującej gdzie odzyskają one konieczny smak. Specjalność doprowadzimy do końca wędzeniem według receptury rybaków z południowych Czech, którą ulepszył pan Antonín Kaláb®, prezes organizacji AVZO, która administruje stawem Kocián. Przysmak, przygotowany w ten zposób, przyszykowany jest zwykle raz w tygodniu w sobotę (zgodnie z pogodą i interesem zwiedzających). Na zamówienie, co najmniej dwa dni wcześniej, przygotujemy wędzone ryby nie tylko w sobotę, ale także w innym terminie.

  • Cena porcji według wagi wynosi: 30 Kč za 10 dkg.  W razie konzumacji ryby, dostarczamy klientowi chleb zgodnie z jego życzeniem, a mianowicie bezpłatnie w ilości, którą sobie życzy.


XII.
Staw Kocián jest czynny

Od dnia 13. 4. 2017 
W DNI POWSZEDNIE ………………………….   od godziny 15:00 do  godziny 19:00
W SOBOTY, NIEDZIELE, ŚWIĘTA ………….    od godziny  10:00 do godziny 19:00
Od dnia 19 maja czas zamknięcia wędkowania posuwa się do godziny 20:00
Wizytę wspólnych grup i wycieczek można po porozumieniu z ich uczestnikami wykonać także w innym terminie.


XIII.
Kontakt
1. Antonín Kaláb, Loučná nad Desnou č. 3  788 11  telefon 583 235 244 (CZ,D,PL, RUS,US), mobil 604 101 348, e-mail tonda.kalab@seznam.cz
 2. Anna Smolíková, Loučná nad Desnou č. 3 788 11 mobil 737 121 719


XIV.
Provozovatel zařízení Rybník KOCIÁN
Od roku 2003 Občanské sdružení AVZO TSČ ČR ZO RYBNÍK KOCIÁN v Loučné nad Desnou IČO 005 77 901, Antonín Kaláb, předseda ZO


                                  

Z českého originálu do polštiny přeložil Ing. Pavel Sztwiertnia 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky