Kocián rybářský řád 2015

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

ZDE NÁVRAT DOMŮ  *****Odtud jsou vstupy do ostatních rybářských řádů a to klikem do příslušné vlaječky          odkazem domů je klik do loga vlevo nahoře

RYBÁŘSKÝ ŘÁD 


platný na vodní ploše rybníku KOCIÁN v LOUČNÉ nad Desnou v roce 2017
(ceny pstruhů platné od 1.6.2016)
I.
Povolené druhy ryb
Pstruh potoční i duhový * kapr * siven * a jiné ryby vysazené ve vodě
II.
Povolenka k rybolovu
  

Rybář nemusí mít rybářský lístek. Kdo příjde, může lovit (dítě i kmet). Musí ovšem být ve střízlivém stavu a dodržovat místní rybářský řád. Cena za jednu povolenku je 40 Kč. Na ni lze ulovit pět kusů ušlechtilých ryb. Pokud má lovec zájem, zakoupí si povolenku další. Ulovené ryby si lze koupit pro vlastní spotřebu.

III.
Záloha na zakoupení ryb

Při zakoupení povolenky a půjčovného složí  rybář zálohi 100 Kč. tato slouží pro vyúčtování při prodeji ulovených ryb. Pokud by neulovil, zálohu dostane zpět

IV.
Půjčovné rybářského nářadí  

Lovci, který nemá vlastní rybářské náčiní, zapůjčíme prut i podběrák za úhradu 50 Kč. v ceně jsou započteny běžné pomůcky (háček, splávek, olůvko a podobně), ale pokud tyto pomůcky zničí nebo ztratí, může si za úhradu u rybářské stráže zapůjčit nové. Ceník ztrát rybářského náčiní je zveřejněn a je nutno počítat s úhradou za ztrátu zapůjčené pomůcky.

V.
Rybářská stráž  

Člen rybářské stráže ve službě je viditelně označen. Lovící se u něj přihlásí  o místo u břehu nebo o zapůjčení nářadí. začátečníkům pomůže a poradí v nesnázích. Po ulovení 5 kusů ryb, zváží úlovek a váhu zapíše do povolenky. V kiosku pak rybář zaplatí.

VI.
Chování při lovu

* Při lovu je nutno udržovat mezi lovícími přiměřený odstup a nahazovat s ohledem na sousedy
* Lovit lze vždy na jeden prut s připraveným podběrákem
* Po ulovení 5 kusů ryb se rybář ohlásí rybářské stráži, že lov ukončil, případně, že si hodlá zakoupit  další povolenku

VII.
Způsob návnady

Způsob návnady není omezen. Může být rostlinného i živočišného původu. Lze použít případně i jiné technické pomůcky. Předpokládá se, že lovící má především vlastní návnadu, ve vyjímečných případech lze v omezeném množství ji získat u rybářské stráže.

VIII.
Zacházení s úlovkem

Po vylovení je každý rybář povinen zacházet s rybou šetrně. Při větší hmotnosti vždy nutno použít podběrák. K vyjmůtí háčku ve složitějších případechse doporučuje přizvat člena rubářské stráže. Háček hluboko v jícnu nutno vyjmout pomocí peanu, případně odstřihnout vlasec. Vyžaduje se rychlé a odborné zabití ryby na břehu dřevěnou násadou. Porcování a kuchání ryb na břehu je zakázáno!


IX.
Sankce a postihy

Za hrubé porušení řádu bude považováno vytahování ryb po břehun bešetrna manipulace po vylovení a vracení ryb po vylovení do vody. Vznikne tak důvod pro ukončení rybolovu a zastavení prodeje další povolenky.

X.
Prodej ryb - ceny

Pro tuto rybářskou sezónu za 1 kg ulovených:  pstruhů a sivenů ......  150 Kč (od 1.6.2016)

  kaprů.......................  100 Kč      

XI.
Všeobecná ustanovení

  • každý účastník areálu Rybníka KOCIÁN je povinen na vymezeném areálu udržovat pořádek a čistotu. Nelze ponechat odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody. Patří do popelnice

  • sklo od nakoupených nápojů vrátit neprodleně vrátit zpět do výčepu. Případné střepy neponechávat na břehu, či házet do vody

  • WC je možno využívat v areálu Tančírny i na Rybářské Baště. Znečisťování okolí rybníka nebudeme tolerovat!

  • K občerstvení vychází perzonál Rubářeské Bašty vstříc i návštěvníkům Rybníka Kocián i upravené kantýně uvnitř areálu

UZENÉ RYBY jsou naší specialitou.  Počítáme, že i v této sezóně zůstanou osvědčeným hitem pro občersteví i nákupy. Dle receptury jsou ulovené ryby den až dva naloženy v kořeněném nálevu, kde získají potřebnou chuť. Specialita je dokončena uzením podle receptu jihočeských rybářů s vylepšením dle A. Kalába®. Takto připravená pochoutka  je připravována zpravidla jednou týdně v sobotu (podle zájmu návštěvníků a počasí). Podle objednávky dva dny předem připravíme ryby i mimořádně.
Cena porce dle váhy:
30 Kč za 10 dkg. Při konzumeci chléb v množství dle přání - zdarma

XII.
Provoz Rybníka KOCIÁN

Od 13. dubna ve   VŠEDNÍ DNY ************od 15:00 hod.  do 19:00 hod

SOBOTY, NEDĚLE, SVÁTKY *****od 10:00 hod.  do 19:00 hod

Od 22. května je ukončení doby prodlouženo do 20:00 hod

Společné skupiny a zájezdy lze objednat po dohodě a zájmu účastníkků i jindy

XIII.
Kontakt
1. Antonín Kaláb, Loučná nad Desnou č. 3  788 11  telefon 583 235 244, mobil 604 101 348, e-mail tonda.kalab@seznam.cz
2. Anna Smolíková, Loučná nad Desnou č. 3 788 11 mobil 737 121 719

XIV.
Provozovatel zařízení Rybník KOCIÁN

Od roku 2014 Občanské sdružení AVZO TSČ ČR ZO p.s. RYBNÍK KOCIÁN v Loučné nad Desnou IČO 005 77 901, Antonín Kaláb, předseda ZO

*************************

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky