Oficiální stránky ZO AVZO Loučná nad Desnou, předseda Antonín KALÁB

Vážení přátelé !

 

        Dovolte abych Vás přivítal, kdož jste dnes zavítali na do našich webových stránek Rybník Kocián v podhůří Jeseníků. Chci nejen poděkovat za přízeň, ale především vzbudit zájem a nabídnout informace k poznávání nových zajímavých míst a možností, které nám život nabízí

AVZO v ČR...

tato zkratka se objevuje v barevném logu a dále i několikrát na našich stránkách. Jde o občanské sdružení s celostátní působností a právní subjektivitou danou registrací u MV ČR pod čj. VSP/1-1278/90-R podle zákona č. 83/1990 Sb. V celé ČR je v AVZO registrováno asi 600 ZO  s počtem asi  8 000 členů.

Název, který není běžný v povědomí občanů   AVZO TSČ ČR -vysvětlím, že jde o Asociaci víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky.Sídlem organizace je Kutná Hora. V Olomouckém kraji je registrováno 32 ZO s počtem 900 členů.. Územní kolegium Šumperk - Jeseník čítá 20 ZO různého sportovního zaměření s počtem 626 členů . Jediná ZO AVZO Rybník Kocián Loučná n/Des. v ČR má sekci sportovního rybolovu.

Od  SVAZARMU  k AVZO  v Loučné nad Desnou   ( také v celé ČR ) 

       Sportovní branná organizace  SVAZARMU v Loučné začala činnost již v roce 1953 a nejprve to byla motoristická činnost zaměřené na Dětské dny, Motoskijöring, Loučenské terénní šlapačky  motoristů, plesy, taneční zábavy, svépomocné dílny apod.

    Od roku 1960 však u nás nastává prudký rozvoj střeleckého sportu. Krytá malorážková střelnice s 12 stavy v zámeckém parku měla vynikající klimatické podmínky k dosažení vysokých střeleckých výsledků. Loučná byla místem okresních přeborů, uspořádáno několik ročníků krajských soutěží, podnikových přeborů lesních závodů Sm kraje s velkou účastí. Cele desítiletí 1970 - 1980 Loučná vedla žebříčky střeleckých výkonů nejen v okrese i v kraji. V roce 1987 však střelnice musela být odstraněna.

        Střelecká činnost zde zapustila hluboké kořeny a řada členů co začínala jako žácí pod mým vedením i po čtyřiceti letech s úspěchem soutěží v kategoriích seniorů či veteránů a vychovávají své nástupce. V posledních letech střelci využívají moderní střelnici v Šumperku - Temenici, kde je nyní centrum střeleckého sportu a talentů celého Olomouckého kraje.

         Politická změna v ČR zasáhla i SVAZARM a u nás dřívější ZO Svazarmu lesního závodu Loučná od rok 1990 pokračuje s novým názvem  AVZO. Střelci Loučné dosud úspěšně závodí v Českém poháru a účastní se většiny střeleckých soutěží v naší oblasti.

        Předsedou v ZO Loučná jsem od roku 1969.  Jsem také členem republikového výboru ČR a předsedou Krajského kolegia AVZO Olomouckého kraje.

         Od roku  2003 ...  protože několik členů AVZO a také předseda ZO se od roku 2000 zabývali provozem a činností na Rybníku Kocián, členská schůze rozhodla rozšířit o další odbornou sekci sportovní rybolov. Dochází ke změně registrace ZO pod novým názvem: AVZO   TSČ ČR  -ZO Rybník Kocián Loučná  * 788 11  Loučná nad Desnou č.3 * IČO  00577901 . Rybářská sekce v ZO má 16 členů, z toho 4 mladé do 18 let.  Celkový počet  v ZO  47 členů.

          Pozvání  do  Loučné...  Obecní zastupitelstvo v Loučné již řadu let vytváří podmínky pro zlepšování vzhledu obce, infrastruktury, života obyvatel i rozvoje cestovního ruchu.  V krátkosti nelze vyjmenovat všechny důvody proč je užitečné přijet do podhůří Jeseníků,  shlédnout množství zajímavých míst v okolí a strávit i několik dnů ve zdravém prostředí našich hor.

         Přijďte, a k tomu Vám přeji pěkné počasí a pohodu. 

   

                                             Antonín Kaláb, předseda ZO AVZO