RYBNÍK NEPTUN - Kocián - infrastruktura

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

RYBNÍK NEPTUN

Rybníky


KLIKNUTÍM DO KRÁČEJÍCÍHO OBRÁZKU JEJ BUĎ ZVĚTŠÍTE NEBO UZŘÍTE SOUVISLOST

RYBNÍK NEPTUN

Rybník NEPTUN v zámeckém parku nechal vybudovat ve třicátých letech ( 1836 1840 ) 19. století tehdejší majitel panství na Vízmberku  (dnešní Loučné nad Desnou) hrabě Antonín Bedřich Mitrovský, nositel Řádu Zlatého rouna.
    Rybník se sochou Neptuna na umělém ostrůvku a fontánou využíval spádovou vodu, která tryskala do výšky dospělých stromů. Pod úrovní rybníka ve svahu zřídil kamennou grottu (umělou jeskyni). Její průčelí tvořily tři oblouky a shora na ně stékal vodopád.
     Ještě v padesátých letech 20. století zde pamětníci v zimě obdivovali krásu ledové jeskyně s krápníky. Nyní z rybníka odtéká voda jen po zbytcích kamenných základů. Socha boha Neptuna v minulých letech zmizela a fontána je funkční jen zjara při dostatku vody. Rybník je dostatečně hluboký a vhodný k přezimování násady ryb.
Zdroj:
Jiří Mareček (Ing. Pavel Martínek a Stanislav Hošek):Loučná nad Desnou a Kouty nad Desnou
Historický průvodce  

SOUČASNOST DO ROKU 2006
    ZO AVZO Rybník Kocián Loučná získala do užívání rybník NEPTUN nájemní smlouvou a jejím dodatkem 21.12.2004. V katastrálním území Kociánov je to část parcely č. 719/1 o výměře 1500 m2 ve střední části zámeckého parku na dobu neurčitou. Rybáři mají povinnost starat se o vzhled a udržovat okolí rybníka. Přítok vody je dostatečný z nedalekého, asi 300 m vzdáleného rybníka Kocián.  
      V červenci 2004 byl z Pohořelic dovezen rychlený plůdek 2000 kusů kapra a stejné množství amura. Vysazen byl do Neptuna a od této doby o ryby pečuje zkušený rybář Milan Hobler. Ostatní mu pomáhají při úpravě okolí rybníka i krmení.

   

  Výlov Neptuna se uskutečnil  7. října 2006. Byla to slavnostní společenská událost s hudbou, občerstvením a účastí občanů. Hobler sice očekával lepší výsledky, ale získané zkušenosti jsou dobré. Z celkového množství ryb se podařilo slovit asi 70 %. U kapra výlov 250 kg, z toho 50 kg prodej a zbytek vrácen do vody. Amura jsme 130 kg prodali chovateli do Rožnova ,50 kg dáno zpět do vody.
      Intenzivní krmení ryb po roce 2006 pokračuje i letos a většina kaprů dosahuje tržní váhy. Při přemnožení plevelných ryb bylo vysazeno několik štik a největší z nich měří údajně až 70 cm. Rybník vyžaduje také větší dozor a zabezpečit jej proti pytlačení
.    
     
SOUČASNOST OD ROKU 2007
Jaro 2008:
Obec Loučná nad Desnou započala s realizací investičního záměru rekonstrukce zámeckého parku, která má zahrnout i rybník NEPTUN včetně zmíněné sochy boha Neptuna s vodotryskem. Záměr s rybníkem má začít uskutečňovat od roku 2009.
Podzim 2008: dne 4. října přichystala ZO Kocián Loučná úplný výlov rybníka, aby v roce 2009 mohla bát provedena i jeho rekonstrukce. Po ukončení rekonstrukce již nebude ZO obhospodařovat tento rybník
                                                                                                                                            © Tonda Kaláb 4. 8. 2013

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky