Novější historie 1017 a 2018 - Kocián - infrastruktura

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Novější historie 1017 a 2018

Historie a současnost
 

*** Historie a současnost ***  až do roku 2012 si můžete vytisknout kliknutím právě zde *** článek za rok 2015 k tisku je zde ***  ČLÁNEK ZA rok 2017 klikněte zde

 

Napsal autor Antonín Kaláb

 

Rok 2017

Členská  schůze 17.2.2017 zaměřená na zpracování koncepce rozvoje a činnosti  pro svých  31 členů AVZO přijala odpovídající usnesení.  Potvrdila zapsání  od 31.10.2015 do Rejstříku Mě.soudu v Praze Rybníka Kocián Loučná jako pobočný spolek AVZO ČR. 
Zimní lov na dírkách trval jen 6 dní  po dobu mrazů jako experiment  22.- 27.2.2017. Vyloveno bylo  22 kg pstruha,  7 povolenek a  2 586  Kč tržeb. Byla to u nás novinka.
Zavedení  EET od 1.března. Po složitém doplnění podmínek, účelu, výše tržeb podle posouzení  FÚ kraje Olomouc  bylo rozhodnuto.  Denní záznamy až do 18. listopadu dosáhly  celkem  769 903 Kč tržeb. Náklady na zavedení však překročily  15 tisíc Kč. 
Začátek sezóny   a slavnostní  otevření  Rybníka Kocián 23.března  bylo při  zásobě 400 kg pstruha  35 kg kapra. Návštěvníkům byla představena  TONIČKA, vodníkova družka,  stojící  u Rybářské bašty, když ji starosta OÚ Sembdner  takto pojmenoval.
Začátky sportovního rybolovu  byly do konce dubna velmi slabé jen  154 kg pstruha. Přispěl  k tomu  nešťastný výtok vody pod silnicí u hráze a rozhodnutí  OÚ Loučná od 13.dubna  vylovit ryby, vypustit vodu  a  později  bude započato s opravami.
Katastrofální řešení :  ihned byly sníženy ceny lovených ryb o 30 % a snaha  nejdříve vylovit  ryby.  Rozborem vytékající vody byla zjištěna pravá příčina.  Prasklý hlavní přítok vodovodu pod silnicí  z Koutů do Šumperka  byl opraven a vyloučil nutnost opravy hráze.  Do 15.května  zůstala v rybníku zásoba  jen  80 kg pstruha a celkovou ztrátu hospodaření, spojenou s tímto nechutným případem,  přes 13 tisíc korun musíme oželet.
ZÁCHRANA  SEZÓNY  2017:  nastává změnou situace a dovozem 400 kg pstruhů dne 15.května.  Do začátku prázdnin zájem rybářů postupně narůstal.  Dovezeno  kaprů 400 kg,  další  pozdější  dodávky pstruha  a výlov čítal již 1 000 kg. Obrat nastává ve  dvou letních měsících. Vydáno přes  1000 povolenek, průměrně denně  17 °  s denním výlovem  32 kg ryb.  Počasí tomu přispívá a nejsou žádné potíže s doplňováním zásob. Do konce září již výlov včetně ostatní  spotřeby na  uzení , úhyn , deputátů  dosáhnul  3 470 kg ryb.  Početná  návštěva  rybářů  ostatních hostů  v zájmu jejich spokojenosti představuje značné vytížení obsluhy. Sobotní prodej  uzených ryb byl za rok  157 kg, stejný jako rok předtím.  Naopak prodej piva  Šeráku  5 600 lahví, byl o 1 500 kusů nižší.  Úspěšný byl  i vánoční  prodej kaprů  677 kg , ve stejné výši jako roky předešlé.  Úspěšné dosažení  celkového prodeje  70 232 kg ryb na Kociánu  od začátku roku  2001. Do příští sezóny  2018 zůstává v rybníku zásoba  30 kg pstruha  a  60 kg kapra.
STŘELECKÉ A SPORTOVNÍ  AKCE:  Jarní  cena  Loučné  23.4.2017 v Šumperku. 26.ročník této kdysi oblíbené soutěže ve  sportovní pistoli zřejmě byl již poslední pro malý zájem 8 střelců, z toho byli naši  tři  z Loučné.Rozhodnuto  již  dále nepokračovat.
PARKOVÝ  BĚH   2017 v zámeckém parku byl již 7.ročník (PARKOVÁ CHŮZE -5.ročník). Do rána napadlo 40 cm sněhu. Pořadatelům se podařilo připravit trasu přes obtíže. Závodníci všech kategorií zvládli soutěž a spokojenost přineslo vyhodnocení v teple Kulturního domu Loučná. Návštěva r.2016 byla 170 závodníků, letos o  celých  100 nižší. Ceny a odměny závodníkům jako obvykle.
SOUTĚŽ  MLADÝCH  RYBÁŘŮ  V Loučné 2017 – 7.ročník. Účast  12 mladších – 5  starších. Úspěšná soutěž dne 6.května  - přesunuta ze září pro nutný výlov  - vyloveno  85 kg.
SOUTĚŽ MLADÝCH RYBÁŘŮ Dětských domovů Olomouckého kraje 2017 – 5.ročník. Výlov  69 kg pstruhů. Pěkné odměny, bohaté občerstvení a celková spokojenost.    

Rok 2018

HODNOCENÍ ČINNOSTI roku 2019 spolku AVZO Rybníka Kocián Loučná nad Desnou Pokračujeme v dobrých výsledcích i letos i kdyţ je několik příčin a potíţí, které musíme zdolávat. Téměř všechnu naši aktivitu i výsledky přinášejí naše stránky www.kocianloucna.cz Jiţ od roku 2007 informují v dílčích kapitolách o činnosti , výsledcích výlovu ryb, prodeji a konání soutěţí a sportovních akcí. V AKTUALITÁCH – je nyní vysvětlena příčina výpadu či opoţdění běţných zpráv v závěru roku 2019. Je to omluva autora našich stránek Ing. Petra Matyáše v důsledku jeho nemoci a osobních problémů. Zároveň snaha dohnat zameškané. VÝSLEDKY a TRŢBY jsou pravidelně sledovány od roku 2003 a také letošek je pokračováním úspěšných let minulých. K lovu bylo vydáno 1357 rybářských povolenek a při návštěvě tří aţ pěti osob, kteří rybáře doprovázejí, to dokládá spolu s návštěvou okolních zařízení opravdu vysoký počet. Rybáři vylovili 2754 kg pstruha a 499 kg kapra. Spolu s další spotřebou na uzení ryb, ceny při soutěţích i dalšími ztrátami a úhynu to činí 4 140 kg všech druhů ryb. Dovezeno bylo letos 3 600 kg pstruha a 700 kg kapra. Zůstává tedy letos opravdu nejmenší zásoba 170 kg. Pravidlem sobotního uzení ryb je celkový roční prodej 144 kg. Všichni návštěvníci na rybníku rádi ocení moţnost vyuţití výhodné prodejní doby pro občerstvení, kdy ostatní uţ nemají provoz. U nás je pivo Šerák v láhvi oblíbený nápoj a kaţdoroční prodej do 7 000 kusů trvá. Také letní prodej nanuků i ostatních nápojů přispívá ke spokojenosti zákazníků. SOUTĚŢE a SPORTOVNÍ AKCE jsou řadu let důleţitou součástí naší činnosti. Letošní soutěž mladých rybářů na Kociánu byl jiţ 8. ročník v sobotu 14. září. I přes niţší účast je zaznamenán výlov 58 kg pstruhů – počtem 135 kusů. Diplomy, ocenění, snímky vítězů a celková spokojenost dává předpoklad i konání dalšího ročníku. Soutěž mladých rybářů Dětských domovů Olomoucka 12.října 2019 – 6.ročník byla počtem více neţ 30 soutěţících a desítek účastníků doprovodu z osmi domovů úspěšným pokračováním předchozích. Dobré počasí a úspěch vítězů byl oceněn řadou pěkných dárků a cen. Občerstvení organizátoři připravují pro všechny. V plánu je i pokračování soutěţe, na které v roce 2020 opět na Kocián přijedou. Otevření provozu Rybníka - Ukončení provozu V pátek 12.dubna 2019 * v úterý 31.října 2019 Parkový běh zámeckým parkem v Loučné * 8.ročník 17.dubna 2019 Také letošní akce, jedna z 25 na šumpersku byla velice úspěšná; počasí letos přálo. PROBLÉMY a JEJICH ŘEŠENÍ ! Od počátku září 2019 hledáme způsob jak zvýšit přítok vody do Rybníka Kocián. I kdyţ na horním přítoku upravujeme hráz, nedostatečný přítok nestačí zvýšit hladinu a tím nepřitéká voda do rybníka v parku, kde jsou chovány ryby k výlovu. Naši domněnku, ţe voda se ztrácí v potrubí zahrádek nebo u výtoku rybníka a poţadavek odborného vyšetření jsme předali jako ţádost vedení Obce Loučná n/D. Loučná nad Desnou, 27.11.2019 Antonín Kaláb, předseda ZO AVZO TSČ ČR Rybníka Kocián Loučná nad Desnou

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky