Novější historie 2015 a 2016 - Kocián - infrastruktura

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Novější historie 2015 a 2016

Historie a současnost
 

*** Historie a současnost ***  až do roku 2012 si můžete vytisknout kliknutím právě zde *** článek z roku 2015 k tisku je zde *** ČLÁNEK Z ROKU 2016 klikněte zde

 

Napsal autor Antonín Kaláb

 

Rok 2015

      Příznivého počasí od poloviny března využíváme k přípravám a úpravě celého okolí. Na Tančírně vracíme nábytek a inventář zpět po výprodeji vánočních kaprů. První dodávka 400 kg sivenů přichází 25. března a již 4. dubna je slavnostní „Otevírání Rybníka Kocián“ pro sezónu 2015. Letos méně okázalé bez tradičního troubení halali, protože předseda Kaláb již údajně ztratil nátisk.

       Náš hlavní dodavatel pstruhů ve Vysokém Potoku po předloňské velké otravě ryb musel začít pěstovat pstruhy od nejmenších a zůstala jen nedostatečná zásoba sivenů. Do poloviny června 600 kg
nám dodávka zdaleka nestačíla.  Vysoké návštěvy ve dnech  8. a  9. Května (průměrně 32 povolenek denně), výlov až 60 kg sivenů a další dny – to vše přinášelo starosti.  Výpomoc až 1000 kg pstruhů a také 300 kg kaprů přichází z Rybářství Litomyšle a Pstruhařství Vlastimila Rašky z Rožnova. Dokonce 109 kg pstruhů jsme přivezli v nádobách vlastním autem od místního rybáře z rybníka v Loučné.  Když dorůstali pstruzi ve Vysokém Potoku, tak jsme jich dovezli postupně ještě 1200 kg.
        Naši činnost na Rybníku Kocián ve své režii provozujeme od roku 2003. V období let 2001-2002 byl provoz rybníka pod správou obce Loučná. Rybník i zařízení patří obci Loučná a nájemní smlouvu máme na dobu neurčitou. Na těchto stránkách (www.kocianloucna.cz) přinášíme od roku 2007 pro členy i veřejnost informace a bohatou náplň zpráv i seriály z našich i ostatních akcí v obci.
       Přehled výsledků a práce v tabulkové části od roku 2001 do současné doby má ve všech výkonech stoupající úroveň. Mimo naše přičinění má vliv zejména výstavba a provoz sportovních i zábavných zařízení v obvodu Rybníka a zvýšený zájem návštěvníků z širokého okolí.  Jenom sdělení následujícího údaje může znít až neuvěřitelně:  Za 15 let od roku 2001 výlov ryb včetně prodeje vánočních kaprů na Kociánu dosáhnul 61 066 kg. Každou sobotu jsou uzené ryby a těch bylo 2418 kg.
        Po celou dobu rybářské sezóny byla na Rybníku obsluha denně dvoučlenná od 15:00 hodin. O víkendu je směna dopolední a střídá ji odpolední. Do července 2015 se střídaly čtyři dvojice. Od srpna 2015 nám zůstaly jen tři dvojice a potom nemoc, či jiná příčina může být problém.
       Rybářská sezóna 2015 na Kociánu byla zakončena kontrolním výlovem 7. listopadu 2015. Sivenů a pstruhů z celkového příjmu 3206 kg činil výlov 2644 kg, na uzení spotřeba 144 kg, deputáty a ceny při soutěži mladých rybářů dáno 48 kg a úhynu zaznamenáno 52 kg. Váhový úbytek dříve 5-8 % letos byl 321 kg, což je 10 % a letos byl nejvyšší. U kaprů z dodávky 562 kg jsou výsledky velmi dobré. Výlov 461 kg, na uzení 31 kg, úhyn zaznamenán 69 kg. Váhový úbytek nebyl.  Celkové tržby 780 443 Kč byly o 45 tisíc vyšší, než vloni. Také výčep oproti minulému roku byl vyšší o 21 tisíc korun. Byl Zaznamenán rekord prodeje piva Šeráku přes 7 tisíc lahví.  Velmi úspěšný byl také prodej vánočních ryb. Z dodávky 695 kg zůstala zásoba 160 kg pro příští rok na uzení.
       Současně s provozem sportovního rybolovu řeší naši členové, jmenovitě funkcionáři i další povinnosti. Byl před námi tzv. „rejstříkový zákon“, což představuje splnění řady náležitostí nutných pro zápis do spolkového rejstříku. Počátkem července 2015 byl naší členskou schůzí zvolen nový výbor a po registraci potvrzena právní forma s názvem pobočný spolek AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián Loučná nad Desnou. Zapsán pak byl i statutární orgán 31. 10. 2015, je veden u Městského soudu v Praze. V Olomouckém kraji z 28 spolků AVZO byl zapsán jako první.
     

Rok 2016

Při tradičním otevírání Rybníka Kocián letos o Velikonocích nám poprvé od roku 2005 chyběl vodník „ČESÍLKO“.  Dosloužil! Místní řezbář Luboš Doležel vytvořil nového vodníka, který byl pozdějí pojmenován „TONNÍČEK“. Obnoveny byly také některé lavice,  nátěry stávajících soch, mlýnského kola stejně jako neúnavného čerta, který kolem točí za stálé pozornosti hlavně dětí. Okolí rybníka udržujeme pravidelným sekáním a návštěvníci oceňují stálou péči při rybolovu i nezbytné občerstvení při pobytu. Návštěvníci zejména oceňují naši příznivou cenovou relaci jak při sportovním rybolovu, tak i občerstvení. Naopak velice jim chybí dřívější možnost přípravy ulovené ryby k obědu v zařízení Rybářské bašty. Jednoduchý důvod, když jim to neumožní „program“ při placení u výčepu.
Jsme nezisková organizace AVZO TSČ ČR. Registrována od 23. 3. 2016 podle nového „Rejstříkového zákona“ jako první pobočný spolek AVZO v Olomouckém kraji   Letos do konce června byl na Kociánu zaznamenán celkový výlov (prodej) 1 000 kg ryb, z toho po měsíční dodávce jen 17 kg kaprů. První dekáda července však již překonává dosavadní výsledky. Výlov 450 kg hlavně pstruhů je výzvou pro naše dodavatele. Velká zátěž je však pro rybářskou obsluhu. 
 Přiznávám svůj velký podíl na zvyšování spotřeby ryb v jídelníčku našich občanů, o který usilují zdravotníci. Z období naší činnosti na Kociánu od roku 2001 je tato bilance málo představitelná. Výlov a prodej pstruhů více než 43 000 kg a ostatních ryb včetně vánočních kaprů jsme prodali 62 000kg.   Počet vydaných povolenek k rybolovu je za tuto dobu 25 186 a každou sobotu je uskutečněn prodej uzených ryb, což představuje celkem 2 600 kg.
Ocenění zaslouží za celou dobu činnosti i velký počet členů obsluhy a rybářské stráže. Řada již není mezi námi, vystřídalo se celkem 23 osob. V této době střídají službu již jen tři dvojice.
 Příznivé letní období 2016 přinášelo hned od začátku prázdnin vysoký zájem rybářů, ale s tím současně i neúměrné denní zatížení dvoučlenné obsluhy Rybníka Kocián. V měsíci červenci to byl výlov 753 kg pstruhů a 280 kg kaprů. Nápor pokračuje i v srpnu, kdy průměrný denní výlov je 35 kg ryb. Větší zátěž představuje oněch pěti dní, kdy bylo vyloveno za den více než 60 kg ryb. Také v srpnu činí celkový výlov 1073 kg, z toho 975 kg pstruhů.
Výhodou bylo letos dostatečné zásobování a pravidelný dovoz podle naší objednávky. Jen v posledním týdnu července výjimečně se šesti rybářům nepodařil úlovek, byla vrácena povolenka i záloha. To se v minulých letech stávalo častěji. Návštěvníci si oblíbili ochutnat každou sobotu uzenou rybu. Tuto službu udržujeme již od roku 2003 a letošních 157 kg bylo prodáno více než léta předchozí. Také naše možnosti prodeje a přípravy občerstvení hostů vysoce překročily dosažené limity předchozích let. Na příklad oblíbeného piva Šeráku bylo prodáno přes 7 200 lahví, Nanuků víc než 1000 kusů.
Letos v sobotu 10. září byl připraven již pátý ročník soutěže mladých rybářů. Účast na prvním ročníku 2011 31 závodníků již nebude překonána. Letošních 17 soutěžících vylovilo celkem 83 kg ryb v počtu 168 pstruhů. Zkušený rybář Pavel Sedláček (16 let) z Držovic na Prostějovsku výlovem 33 pstruhů s oceněním 885 bodů získal prvenství a obdiv všech i dospělých rybářů.  V říjnu jsme připravili podobnou soutěž pro mladé závodníky Dětských domovů z Olomouckého kraje. Byl to již druhý ročník, účast přes 30 závodníků, spokojenost a úspěch dává příslib pro další akci na Kociánu.
Výsledky hospodaření roku 2016  na Rybníku Kocián byly dosud nejlepší v celé naší historii. Za výlov a prodej:  pstruha 3 579 kg, kapra  489 kg, vánočních ryb  657 kg – celkem 4 725 kg ; také dosaženým tržbám  925 tis. Kč vděčíme příznivým podmínkám loňského roku.
Poměrně vysoký zůstatek pstruhů v Rybníku nedával možnost pravidelného výlovu ryb na závěr roku. Účetní zásoba 420 kg pstruha a 40 kg kaprů naopak přinesla při letošní mrazivé zimě dosud nevyzkoušenou možnost lovu na dírkách. I přes širokou propagaci není zatím o tento lov zájem. Udržujeme několik „dírek“, pstruhy občas přikrmujeme a máme velkou výhodu dostatečného přítoku vody z horských svahů.
Pro příští sezónu máme také zásobu 160 kg mražených kaprů z vánočního prodeje na uzení. Očekáváme zlepšení počasí k úklidu zařízení a kádí od vánočního prodeje a nastěhování pro přípravu areálu na novou sezónu na Kociánu 2017.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky