Novější historie 2013 a 2014 - Kocián - infrastruktura

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Novější historie 2013 a 2014

Historie a současnost

*** Historie a současnost *** celou kroniku průběžně, až do roku 2012 si můžete vytisknout kliknutím právě zde *** Poslední článek z roku 2014 k tisku je zde

 

Napsal autor Antonín Kaláb

 

Rok 2013
        Při čekání na letošní sezónu máme záznam z 11. března, kdy celá polovina Kociána je pod ledem. V sobotu 16.3.2013 začínáme po poradě se stěhováním všeho zařízení a přípravě na provoz. Od 25.3. do konce března sledujeme zvýšení přítoku, vyčistění a odstraňování zbytku ledu na rybníku.
Původní objednávka na 27.3. musela být odložena a dovoz 400 kg pstruhů připadl až na středu 10.dubna. Již v pátek 12.dubna 2013 vodník Čochtan za dozoru řady hostů po signálu trubače odemyká Kocián a hned začíná silný nápor nedočkavých lovců. Do 25.dubna sčítáme již 50 vydaných povolenek a výlov prvních sto kilogramů ulovených pstruhů.
Od našeho tradičního dodavatele těchto ryb z Vysokého Potoka jsme poslední dodávkou 28.června přivezli 300 kg a od počátku 1 500 kg. V červenci zde došlo k hromadné otravě pstruhů a jejich celá zásoba od nejmenších skončila v kafilerii. Škoda zde činila více než 7 milionů korun. Zásoba pstruhů nám začala docházet počátkem srpna. Již 5.8.2013 neulovil žádný z osmi rybářů. Za 10 dnů v období 5.- 15.srpna bylo vráceno celkem 70 povolenek, což je taková pohroma jakou na Kociánu nepamatujeme. Nastal všeobecný nedostatek pstruhů, až teprve koncem srpna vypomohlo Rybářství Litomyšl dodávkou 900 kg.  Do konce sezóny se ještě podařily dvě dodávky ze Šumvaldu.
  
    Celkový roční výlov pstruhů byl tak nižší o 1 000 kg. I když kaprů jsme naopak nakoupili o 500 kg více, nižší hospodářský výsledek jsme s obtížemi nahrazovali prodejem občerstvení, piva a turistických píšťalek. Pro nedostatek ryb byl zrušen na 7.9.2013 plánovaný III.ročník Soutěže mladých rybářů.
    
Rybářské výsledky sezóny 2013 ve srovnání s rekordním rokem 2012 nižší o 580 kg výlovu a 330 rybářských povolenek. Na prut vyloveno 2 578 kg pstruhů a 760 kg kaprů. Průměr na povolenku 1,78 kg stejný jako rok předtím. Také sledovaný údaj celkového výlovu a prodeje včetně vlastní spotřeby na uzení, deputáty a úhyn celkem 4 426 kg ryb je také asi o jednu tunu nižší než loni. Nabídka uzené ryby každou sobotu čítá celkově 173 kg.
     Zmínku zaslouží dobrý nápad a využití prodeje suvenýrů z Rybníka turistických píšťalek a také drobný prodej rybího koření s celkovým výsledkem tržeb více než 9 tisíc korun. Závěr roku vánoční prodej ryb zaznamenává rostoucí zájem. Ani 550 kg objednaných kaprů, amurů a tolstolobiků nestačilo.
Kontrolní výlov Rybníka Kocián se uskutečnil 26.října a vedla k tomu minimální zásoba pstruhů ve vodě a nutnost vyrovnat účetní váhový zůstatek. Ztráta 5,8 % z roční dodávky je běžná a letos dosáhla 173 kg. U kapra jsou váhové ztráty minimální a dosahují jen 0,03 %. Přispívá k tomu občasné přikrmování.

      Výsledek:  pstruh výlov a prodej  5,30 kg;  kapr výlov 215 kg, z toho prodej 47 kg a do vody vráceno 168 kg. Stránky Rybníka Kocián přináší i statistiku a přehled výsledků práce za 13 uplynulých let. Výlov, prodej a rostoucí nabídka ryb v součtu přes 51 tisíc kg za tuto dobu přispívá významnou měrou ke zlepšení skladby stravování obyvatel regionu. Na naši webové stránce zaslouží pozornost také aktuální akce jak „Rybářů“, tak „Střelců AVZO“ i jiné v obci LOUČNÁ. Seriály PARKOVÝ BĚH, DŘEVOSOCHÁNÍ i jiné v obrazové galerii připomenou bohatou činnost a zařadí je podle roků do historie.


Rok 2014

V rámci příprav na letošní sezónu splníme nejdříve zákonnou povinnost a výpis živnostenského rejstříku rozšiřujeme dnem 20.března o hostinskou činnost a prodeje lihovin. Doklad je přístupný v provozní místnosti.     
Příznivé počasí využíváme k dokončení příprav. V úterý 25. března k tomu porada a také členská schůze ZO AVZO Rybníka. V letošním roce čeká AVZO ČR již X. sjezd a na konferenci v květnu byli za naši organizaci zvoleni jako delegáti Antonín Kaláb a Bohumil Tkadlec.    
První dodávku 400 kg sivenů přivážíme z Vysokého Potoka 26. 3. a sezóna na Kociánu může začít. V pátek 6. dubna podle tradice Vodník Čochtan po signálu trubače za dozoru řady hostů odemyká provoz Rybníka Kocián. Silný nápor nedočkavých lovců ještě do večera představuje výřad 40 kg ryb. Tento zájem pokračuje a do konce května bylo vyloveno přes 800 kg sivenů. Teprve 1. června máme záznam ulovení prvních kaprů a to až z dodávky 485 kg od Rybářství z Litomyšle koncem května.      
Při loňském podzimním výlovu jsme vrátili do vody 160 kg kapra. Byla to však zkušenost, kterou již nebudeme opakovat. Více než polovinu těchto ryb jsme postupně odepisovali do úhynu. Podnik Pstruhařství ve Vysokém Potoku se těžce vyrovnává s loňskou pohromou, miliónovou škodou, kdy došlo k úhynu celé generace pstruha obecného. Zásoba sivena, který odolal je nedostatečná a nás to postihuje v první dekádě července. Z počtu 80 vydaných povolenek je polovina vrácených. Výpomoc přišla až dodávkou pstruhů a kaprů z Litomyšle. Počty vrácených povolenek se občas vyskytují i v dalším období. Příčiny jsou dvojí. Hlavně vysoká teplota vody, ryby zůstávají u dna, o návnadu nemají zájem. Také nezkušenost lovců a jejich malá trpělivost či nedočkavost případně i vybavení. To pak potvrzují rozdíly úlovků úspěšnějších rybářů. Celkový výlov a prodej pstruhů i kaprů byl letos vyšší o 587 kg - celkem 5013 kg. Také tržby jsou vyšší o 37 171 Kč – celkem 778. 551 Kč. Vydáno bylo 1611 povolenek a průměr na povolenku 2.07 kg je o 0,29 kg vyšší. Snížil se prodej uzených ryb což je důsledek úbytku hromadných akcí v obci (jako Dřevosochání apod).
 Zvýšení tržeb z výčepu o 20 tis. Kč - celkem 120.214 Kč. Přispěl k tomu vyšší zájem prodeje piva Šeráku i nealko, prodáno 6 075 lahví (o 642 ks víc než loni). Také vyšší prodej turistických píšťalek a rybího koření zvyšuje propagaci Rybníka Kocián. Nabídka a prodej vánočních ryb je již řadu let v průměru 570 kg stejný a veřejností velmi oblíbený.      
Bez povšimnutí nelze přejít ani vydaný statistický přehled výsledků práce Rybníka Kocián od roku 2001. Výsledkům pomáhá i zvyšující návštěvnost areálů nejen v nejbližším okolí, ale také růst zájmů o nová atraktivní zařízení s celoročním provozem v obci.
Kontrolní výlov Rybníka Kocián se uskutečnil 18. října. Vylovena celá zásoba – 143 kg sivenů a také 126 kg kapra. Pro uzení 2015 dáno 17 kg sivenů a 21 kg kapra, zbytek je prodán. Vysoké jsou letos váhové ztráty 282 kg sivenů, což je 8 %. Váhový úbytek kaprů je minimální, avšak úhyn v průběhu roku je značný. Hospodaření vedlejší ( zdaňované ) činnosti, kterou je sportovní rybolov je vyrovnané. Podle výkazu zisku a ztráty při celkovém výnosu 914.288 Kč je letos ztráta jen 0,27 %. Nejvyšší položku v nákladech představuje nákup ryb – částka 491.703 Kč, což je podíl 54 %.
     

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky