Kocián - infrastruktura

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

INFRASTRUKTURA HLAVNÍ STRÁNKA

 


VÝVOJ A DALŠÍ PLÁNY ROZVOJE

KONSTATOVÁNÍ V ROCE 2007(při vzniku těchto stránek)   

 "V areálu v současné době probíhají terénní úpravy jednak v okolí hotových staveb, tak i přípravy na stavby budoucí. Do prostoru pod hřištěm byl v loni přestěhován zahradní domek, který dříve sloužil rybářům. Ten by měl být základem budoucího cvičiště místní kynologické základní organizace "Luční HORA" - Loučná nad Desnou.
      V úvaze zastupitelstva je také myšlenka vybudovat zde velké dětské hřiště s větším množstvím atrakcí pro více věkových skupin.
      Poslední myšlenkou, kterou v obci plánujeme je realizace lanového centra formou spolupráce tj. společného projektu obce a soukromého subjektu. Završením celé akce by měla být stvba krytého bazénu, který měl využívat termální vodu v vrtu realizovaného před časem u zámku. Krytý bazén je v současné době zapracován do studie, včetně ekonomiky provozu...."

KONSTATOVÁNÍ V ROCE 2013

    Až na onu "poslední myšlenku" nezůstala obec Loučná svému záměru nic dlužna. Naopak, jsou i jiné věci, o nichž referujeme na jiných místech těcho stránek.

CO NOVÉHO V ROCE 2014

      Jak vyplývá z celého zaměření stránek, Rybník Kocián vznikl, byl a nadále bude svázán s obcí Loučná. Nejen proto, že jeho působnost ja spjata s obecním majetkem, ale zejména proto, že se profiluje přínosem ke kulturnímu a sportovnímu dění obce a to hodlá ve spolupráci s obcí nadále rozvíjet.
      Rok 2014 byl rokem volebním. Občané rozhodli o novém zastupitelstvu a to si zvolilo nového starostu. Můžeme ujistit zastupitele i starostu obce, že ve své činnosti pro obec nepolevíme a budeme hnací silou všech kulturních, společenských i sportovních akcí obce Loučná nad Desnou. To se bude i nadále odrážet v těchto webových stránkách.


ROK 2015 A DÁLE

     ROK 2015 byl nejen rokem povolebním, ale také rokem nového uspořádání celé organizace AVZO v souladu  se změnou vyplývající z nových zákonů České republiky, zejména Občanského zákona. To se přímo dotýká každé základní organizace, které již název "organizace" nepřísluší a mění se na "spolek", konkrétně u nás na pobočný spolek AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián Loučná nad Desnou.  

      Více již přímo v popisné části tohoto roku v části HISTORIE A SOUČASNOST


    
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky